Китай обявява „война“ срещу замърсяването с пластмаса

Китай се стреми да намали употребата на небиоразградими пластмасови изделия чрез актуализиране на регламента за пластмасовата промишленост, 12 години след като за първи път бяха наложени ограничения върху найлоновите торбички. Социалната информираност относно замърсяването с пластмаса се увеличи значително през последните години и Китай си постави три основни цели за борба с замърсяването с пластмаса в близко бъдеще. И така, какво ще се направи, за да се превърне визията на Китай за опазване на околната среда в реалност? Как забраната за пластмасови торбички за еднократна употреба ще промени начина на поведение? И как споделянето на опит между страните може да ускори глобалната кампания срещу замърсяването с пластмаса?


Време за публикуване: септември-08-2020